PŘIHLÁSIT REGISTROVAT

Topné kabely

  Aplikace topných prvků v chladírenství

  Velká část zařízení v chladírenském průmyslu vyžaduje pro bezchybný provoz

  použití různých druhů topných prvků. Firma FLEXELEC proto vyvinula a

  vyrábí několik typů flexibilních topných elementů, jejichž použitím se uživatel

  chladícího či mrazícího zařízení chrání před možnými problémy. Nejčastější

  aplikace jsou:

  1. Chladící a mrazící pulty a vitríny

  Obvyklým problémem u těchto zařízení bývá kondenzace vlhkosti na

  prosklených plochách. Proto se do rámů kolem těchto ploch instalují topné

  kabely, které zajistí vyšší teplotu skla a lepší proudění vlhkého vzduchu.

  2. Ohřev dveří a dveřních zárubní chladících a

  mrazících boxů

  Uvnitř mrazícího boxu je velmi nízká teplota, která díky vzdušné vlhkosti způsobuje přimrzání dveří boxu

  k zárubním. Při násilném otevření dveří dojde k poškození silikonového těsnění a je nutná jeho výměna.

  Tomu se dá předejít instalací topného kabelu do zárubně či do dveří.

  Doporučený výkon je 20 – 30 W/m obvodu dveří. Kabel trvale topí bez

  nutnosti jakékoliv regulace.

  C1S - silikonová topná šňůra

  Jedná o sériový topný element s definovaným odporem na 1 m délky. Tato

  šňůra se dodává v metráži a při montáži je potřeba připojit studené přívody.

  Pokud nejsou spoje dokonale provedené, hrozí vnikání vlhkosti do spoje a

  následné poškození kabelu. Další nevýhodou tohoto řešení je potřeba

  několika ohmických hodnot pro různý rozsah topných délek.V případě

  potřeby je možné vybavit šňůru opředením z pocínované mědi.

  CS, CS1, CS2, CS3 – silikon. topné kabely se studenými přívody

  Topné kabely vycházejí z topné šnůry C1S připojením studených přívodů.

  Dodávají se zakončené z výroby ve standardních nebo požadovaných délkách, výkonech a napájecích

  napětích. Jednotlivé typy se liší způsobem připojení studených přívodu (viz. katalogový list). Kabely

  mohou být vybaveny opředením z pocínované mědi.

  FTS0 - Topný kabel s konstantním výkonem se silikonovou izolací

  Tento typ kabelu je napájen vždy z jednoho konce, a je možné ho na místě montáže zkracovat na

  potřebnou délku v násobcích 0,5 m. Proto je nejčastěji využíván při opravách a kusové výrobě. Dodává

  se ve třech výkonových variantách - 25, 40, 50 W/m, a s možností opředení z pocínované mědi.

  3. Ohřev odvodňovacího potrubí

  Nízké teploty v mrazících boxech zajišťují výparníky, na kterých během provozu dochází k vytváření

  námrazy. V určitých časových cyklech se výparník většinou

  elektrickými topnými tělesy intenzivně ohřívá, a odtávající voda je

  odváděna mimo prostor boxu. Na části potrubí uvnitř boxu hrozí

  zamrznutí odtékající vody a následné poškození výparníku. Proto

  doporučujeme instalovat dovnitř nebo vně odvodňovacího potrubí

  topný kabel, který je zapínán a vypínán současně s odmrazovacím

  procesem, to znamená bez dalších regulátorů.

  CSC2- ohřívač odvodňovacího potrubí

  Topný kabel s dvojitou silikonovou izolací, se studeným přívodem na

  jedné straně a vulkanizovanou tvarovkou na slepém konci. Je zcela

  vodotěsný, a proto je vhodný pro instalaci dovnitř potrubí. Dodává se ve dvou výkonových řadách 40 a

  50 W/m a délkách 1 až 6 m.

  FTS0- Kabel s konstantním výkonem se silikonovou izolací

  Tento typ kabelu je napájen vždy z jednoho konce, a je možné ho na místě montáže zkracovat na

  potřebnou délku v násobcích 0,5 m. Proto je nejčastěji využíván při opravách a kusové výrobě. Dodává

  se ve třech výkonových variantách - 25, 40, 50 W/m, a s možností opředení z pocínované mědi.

  FSG- samoregulační topný kabel

  Samoregulační kabel je napájen vždy z jednoho konce a je možné ho na místě montáže zkracovat na

  potřebnou délku. Výkon kabelu se plynule mění v závislosti na teplotě okolí. Jedná se o dražší, ale velmi

  spolehlivé a energeticky úsporné řešení.

  4. Ochrana podloží a podlah mrazících boxů

  I když je podlaha mrazícího boxu tepelně izolována, podkladní beton a následně podloží boxu promrzá

  vlivem trvale velmi nízkých teplot. Záporná teplota podloží může

  zapříčinit praskání podlahy a základů, a způsobit tak velké škody

  jak na samotné stavbě, tak i na uskladněných potravinách. Do

  podkladní vrstvy betonu se proto instalují topné kabely, které

  udržují teplotu podloží min. 5 °C. Protože je tento systém

  v podstatě trvale v provozu, instalují se obvykle pro zvýšení

  spolehlivosti zařízení dva topné okruhy- pracovní a záložní.

  Topné kabely se ve většině

  případů fixují pomocí

  stahovacích pásků na

  armovací KARI síť, která

  zároveň slouží jako výztuha

  podkladního betonu. Jinou

  možností je udržování

  nadnulové teploty ve

  vzduchové mezeře mezi

  izolačními panely a

  pokladním betonem.

  Otápění je regulováno

  termostatem, např. UTR

  nebo ITR s čidlem, které snímá teplotu podloží ve vrstvě s topnými

  kabely. Potřebný provozní výkon se pohybuje okolo 20 – 30 W/m2

  Pro výpočet tepelných ztrát podloží lze použít

  následující vzorec:

  d

  Q .t B .k λ

  =

  Q tepelná ztráta 1 m2 rovinné plochy [W/m2],

  λ součinitel tepelné vodivosti izolace [W/m.K]

  d tloušťka izolace v [m],

  tB min. teplota v mrazícím boxu [°C].

  k koeficient nespecifikovaných tepelných ztrát, k=1,25

  Při otevření vstupních dveří do mrazícího boxu dochází k míchání studeného vzduchu zevnitř boxu a

  teplého vzduchu z venkovního prostoru. V této zóně dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, což má za

  následek vytváření námrazy na podlaze. Proto se

  v prostoru vstupu instalují topné kabely, které

  zvyšují povrchovou teplotu podlahy a tím zamezují

  vzniku námrazy. Topné kabely se fixují podobně

  jako v podloží, tedy pomocí stahovacích pásků na

  armovací KARI síť, která zároveň slouží jako

  výztuha. Otápění je regulováno termostatem, např.

  UTR nebo ITR s čidlem, které snímá teplotu

  podloží ve vrstvě s topnými kabely. Potřebný

  provozní výkon se pohybuje okolo 150 W/m2.

  Vzhledem k jednodušší možnosti opravy či výměny topného kabelu není nutno instalovat záložní okruh.

  KYCY - sériový topný kabel

  Topný kabel s dvojitou izolací, měděným opletením a vnějším pláštěm se vyrábí v několika odporových

  variantách. Je vždy napájen z obou konců. Topný výkon se volí v rozmezí 5 až 10 W/m. Díky

  individuálnímu zakončování použitím topného kabelu z metráže je možné si libovolně zvolit parametry

  topného okruhu.

  KYCYR 10 W/m - sériový topný kabel se zpětným vodičem

  Konstrukčně vychází s typu KYCY, navíc je však vybaven tzv. zpětným vodičem. Ten zajišťuje možnost

  napájení kabelu pouze z jedné strany, proto je jeho instalace mnohem jednodušší. Topný kabel je

  zakončen a vybaven zpětným vodičem z výroby.

  Z důvodu rovnoměrného otápění se doporučuje volit vzájemný odstup topných kabelů maximálně 33 cm.

  Záložní okruh je veden souběžně mezi hlavním topným okruhem.

  5. Ohřev klikových skříní a kompresorů

  Je-li kompresor umístěn ve venkovním prostředí, používá se

  standardně vyhřívání klikové skříně. Pokud je totiž teplota mazacího

  oleje v klikové skříni nízká, dochází k pohlcování chladiva olejem. Díky

  tomu není mazání kompresoru dostatečné, a tím se velmi výrazně

  snižuje životnost celé chladící jednotky.

  FCH- ohřívač klikových skříní kompresorů

  Ucelená řada ohřívačů, které lze snadno a rychle namontovat na

  většinu kompresorů. Je zcela vodotěsný a pro vyšší odolnost je

  vybaven opředením z pocínované mědi.

  6. Plošné ohřevy

  Pro potřeby otápění výměníků, hermetických kompresorů, udržování teploty vyhřívaných pultů,

  antikondenzační ohřev chladících skříní apod. se velmi často používá hliníková topná fólie.

  Vyrábí se pouze na objednávku, protože rozměry, výkon a všechny ostatní parametry fólie se navrhují

  dle specifických požadavků zákazníka. Jedna strana fólie může být pro jednoduchou instalaci opatřena

  samolepící vrstvou.

  Home Schiessl
  Facebook Schiessl
  Silou hlasu
  CzechEnglish German
  HOME Schiessl

  Created by © 2008 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek