Topné kabely

Aplikace topných prvků v chladírenství

Velká část zařízení v chladírenském průmyslu vyžaduje pro bezchybný provoz

použití různých druhů topných prvků. Firma FLEXELEC proto vyvinula a

vyrábí několik typů flexibilních topných elementů, jejichž použitím se uživatel

chladícího či mrazícího zařízení chrání před možnými problémy. Nejčastější

aplikace jsou:

1. Chladící a mrazící pulty a vitríny

Obvyklým problémem u těchto zařízení bývá kondenzace vlhkosti na

prosklených plochách. Proto se do rámů kolem těchto ploch instalují topné

kabely, které zajistí vyšší teplotu skla a lepší proudění vlhkého vzduchu.

2. Ohřev dveří a dveřních zárubní chladících a

mrazících boxů

Uvnitř mrazícího boxu je velmi nízká teplota, která díky vzdušné vlhkosti způsobuje přimrzání dveří boxu

k zárubním. Při násilném otevření dveří dojde k poškození silikonového těsnění a je nutná jeho výměna.

Tomu se dá předejít instalací topného kabelu do zárubně či do dveří.

Doporučený výkon je 20 – 30 W/m obvodu dveří. Kabel trvale topí bez

nutnosti jakékoliv regulace.

C1S - silikonová topná šňůra

Jedná o sériový topný element s definovaným odporem na 1 m délky. Tato

šňůra se dodává v metráži a při montáži je potřeba připojit studené přívody.

Pokud nejsou spoje dokonale provedené, hrozí vnikání vlhkosti do spoje a

následné poškození kabelu. Další nevýhodou tohoto řešení je potřeba

několika ohmických hodnot pro různý rozsah topných délek.V případě

potřeby je možné vybavit šňůru opředením z pocínované mědi.

CS, CS1, CS2, CS3 – silikon. topné kabely se studenými přívody

Topné kabely vycházejí z topné šnůry C1S připojením studených přívodů.

Dodávají se zakončené z výroby ve standardních nebo požadovaných délkách, výkonech a napájecích

napětích. Jednotlivé typy se liší způsobem připojení studených přívodu (viz. katalogový list). Kabely

mohou být vybaveny opředením z pocínované mědi.

FTS0 - Topný kabel s konstantním výkonem se silikonovou izolací

Tento typ kabelu je napájen vždy z jednoho konce, a je možné ho na místě montáže zkracovat na

potřebnou délku v násobcích 0,5 m. Proto je nejčastěji využíván při opravách a kusové výrobě. Dodává

se ve třech výkonových variantách - 25, 40, 50 W/m, a s možností opředení z pocínované mědi.

3. Ohřev odvodňovacího potrubí

Nízké teploty v mrazících boxech zajišťují výparníky, na kterých během provozu dochází k vytváření

námrazy. V určitých časových cyklech se výparník většinou

elektrickými topnými tělesy intenzivně ohřívá, a odtávající voda je

odváděna mimo prostor boxu. Na části potrubí uvnitř boxu hrozí

zamrznutí odtékající vody a následné poškození výparníku. Proto

doporučujeme instalovat dovnitř nebo vně odvodňovacího potrubí

topný kabel, který je zapínán a vypínán současně s odmrazovacím

procesem, to znamená bez dalších regulátorů.

CSC2- ohřívač odvodňovacího potrubí

Topný kabel s dvojitou silikonovou izolací, se studeným přívodem na

jedné straně a vulkanizovanou tvarovkou na slepém konci. Je zcela

vodotěsný, a proto je vhodný pro instalaci dovnitř potrubí. Dodává se ve dvou výkonových řadách 40 a

50 W/m a délkách 1 až 6 m.

FTS0- Kabel s konstantním výkonem se silikonovou izolací

Tento typ kabelu je napájen vždy z jednoho konce, a je možné ho na místě montáže zkracovat na

potřebnou délku v násobcích 0,5 m. Proto je nejčastěji využíván při opravách a kusové výrobě. Dodává

se ve třech výkonových variantách - 25, 40, 50 W/m, a s možností opředení z pocínované mědi.

FSG- samoregulační topný kabel

Samoregulační kabel je napájen vždy z jednoho konce a je možné ho na místě montáže zkracovat na

potřebnou délku. Výkon kabelu se plynule mění v závislosti na teplotě okolí. Jedná se o dražší, ale velmi

spolehlivé a energeticky úsporné řešení.

4. Ochrana podloží a podlah mrazících boxů

I když je podlaha mrazícího boxu tepelně izolována, podkladní beton a následně podloží boxu promrzá

vlivem trvale velmi nízkých teplot. Záporná teplota podloží může

zapříčinit praskání podlahy a základů, a způsobit tak velké škody

jak na samotné stavbě, tak i na uskladněných potravinách. Do

podkladní vrstvy betonu se proto instalují topné kabely, které

udržují teplotu podloží min. 5 °C. Protože je tento systém

v podstatě trvale v provozu, instalují se obvykle pro zvýšení

spolehlivosti zařízení dva topné okruhy- pracovní a záložní.

Topné kabely se ve většině

případů fixují pomocí

stahovacích pásků na

armovací KARI síť, která

zároveň slouží jako výztuha

podkladního betonu. Jinou

možností je udržování

nadnulové teploty ve

vzduchové mezeře mezi

izolačními panely a

pokladním betonem.

Otápění je regulováno

termostatem, např. UTR

nebo ITR s čidlem, které snímá teplotu podloží ve vrstvě s topnými

kabely. Potřebný provozní výkon se pohybuje okolo 20 – 30 W/m2

Pro výpočet tepelných ztrát podloží lze použít

následující vzorec:

d

Q .t B .k λ

=

Q tepelná ztráta 1 m2 rovinné plochy [W/m2],

λ součinitel tepelné vodivosti izolace [W/m.K]

d tloušťka izolace v [m],

tB min. teplota v mrazícím boxu [°C].

k koeficient nespecifikovaných tepelných ztrát, k=1,25

Při otevření vstupních dveří do mrazícího boxu dochází k míchání studeného vzduchu zevnitř boxu a

teplého vzduchu z venkovního prostoru. V této zóně dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, což má za

následek vytváření námrazy na podlaze. Proto se

v prostoru vstupu instalují topné kabely, které

zvyšují povrchovou teplotu podlahy a tím zamezují

vzniku námrazy. Topné kabely se fixují podobně

jako v podloží, tedy pomocí stahovacích pásků na

armovací KARI síť, která zároveň slouží jako

výztuha. Otápění je regulováno termostatem, např.

UTR nebo ITR s čidlem, které snímá teplotu

podloží ve vrstvě s topnými kabely. Potřebný

provozní výkon se pohybuje okolo 150 W/m2.

Vzhledem k jednodušší možnosti opravy či výměny topného kabelu není nutno instalovat záložní okruh.

KYCY - sériový topný kabel

Topný kabel s dvojitou izolací, měděným opletením a vnějším pláštěm se vyrábí v několika odporových

variantách. Je vždy napájen z obou konců. Topný výkon se volí v rozmezí 5 až 10 W/m. Díky

individuálnímu zakončování použitím topného kabelu z metráže je možné si libovolně zvolit parametry

topného okruhu.

KYCYR 10 W/m - sériový topný kabel se zpětným vodičem

Konstrukčně vychází s typu KYCY, navíc je však vybaven tzv. zpětným vodičem. Ten zajišťuje možnost

napájení kabelu pouze z jedné strany, proto je jeho instalace mnohem jednodušší. Topný kabel je

zakončen a vybaven zpětným vodičem z výroby.

Z důvodu rovnoměrného otápění se doporučuje volit vzájemný odstup topných kabelů maximálně 33 cm.

Záložní okruh je veden souběžně mezi hlavním topným okruhem.

5. Ohřev klikových skříní a kompresorů

Je-li kompresor umístěn ve venkovním prostředí, používá se

standardně vyhřívání klikové skříně. Pokud je totiž teplota mazacího

oleje v klikové skříni nízká, dochází k pohlcování chladiva olejem. Díky

tomu není mazání kompresoru dostatečné, a tím se velmi výrazně

snižuje životnost celé chladící jednotky.

FCH- ohřívač klikových skříní kompresorů

Ucelená řada ohřívačů, které lze snadno a rychle namontovat na

většinu kompresorů. Je zcela vodotěsný a pro vyšší odolnost je

vybaven opředením z pocínované mědi.

6. Plošné ohřevy

Pro potřeby otápění výměníků, hermetických kompresorů, udržování teploty vyhřívaných pultů,

antikondenzační ohřev chladících skříní apod. se velmi často používá hliníková topná fólie.

Vyrábí se pouze na objednávku, protože rozměry, výkon a všechny ostatní parametry fólie se navrhují

dle specifických požadavků zákazníka. Jedna strana fólie může být pro jednoduchou instalaci opatřena

samolepící vrstvou.


Home Schiessl
Facebook Schiessl
Silou hlasu
CzechEnglish German
Nákupní košík
FIRMA
KATALOGY KE STAŽENÍ
PODPORA
E-SHOP
HOME Schiessl
VOLNÁ MÍSTA

Created by © 2008 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek