PŘIHLÁSIT REGISTROVAT

Popis klimatizace

Klimatizace - kompletní katalogy

Dodávané klimatizace, tepelná čerpadla - produkty, komponenty, náhradní díly - katalogy, technická data, ceníky. Vše k dispozici na stránce Katalogy komplet. Standardně dostupné značky Acond, Acson, Airwell, Argo, Artel, Carrier, Daikin, Daitsu, Electrolux, ETA, Fuji, Fujitsu, Funai, General, Gree, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sinclair, Technibel, Toshiba, York a další.

Co je klimatizace?

Klimatizačním zařízením pro další výklad budeme rozumět zařízení zejména na chlazení vzduchu a jeho filtraci. Větrací zařízení na rozdíl od klimatizace musí být v provozu celoročně. Klimatizační zařízení potřebujeme zejména v létě. Klimatizace může být součástí větracího zařízení, které by však bylo navrženo jinak. Bylo by větší a energeticky náročnější. V poslední době se prosazuje u menších objektů nezávislé řešení větrání a to v nejnutnější velikosti pro splněni hygienických norem. Klimatizace(chlazení) se pak řeší samostatně v těch místnostech, kde to nezbytně potřebujeme. Výhodou tohoto řešení je, že si klimatizace budujeme na etapy podle finančních možností a podle potřeby nebo podle provozních zkušeností. Dnešní typy klimatizačních jednotek to umožňují neboť mají jen nepatrné nároky na montáž a na stavební úpravy. 

  Kritéria pro výběr klimatizace

  Základem klimatizačního zařízení je kompresorový chladicí okruh. Je v principu stejný jako chladicí okruh v chladničce. Chladnička zezadu hřeje. Tato část se jmenuje kondenzátor. Klimatizace má podstatně větší výkon a tak hřející kondenzátor musí být bezpodmínečně ve venkovním prostoru, pokud není chlazený vodou. Úkolem klimatizačního zařízení je odčerpat teplo z místnosti jinam. Podle množství tepla, které vzniká v místnosti, tepelné zátěže, volíme velikost klimatizačního zařízení. Čím větší tepelná zátěž, tím větší a dražší zařízení. Tepelnou zátěž se budeme snažit snížit na minimum. Nejvýznamnější tepelná zátěž vzniká osluněním okny. Okno orientované na osluněnou stranu může dodávat do místnosti až 450 W/m2 zasklené plochy okna. Pro snížení tepelné zátěže z oslunění slouží žaluzie, markýzy, dvojité i trojité zasklení, fólie, antireflexní sklo a jiné stínící prostředky. Tím snížíme potřebu výkonu klimatizace. Zastíníme-li okno, musíme někdy svítit, což z tepelně technického hlediska je zase zvýšení zátěže.

  Klimatizace a voda

  Obsah vody ve vzduchu je u klimatizace velmi podstatnou veličinou a je příčinou toho, že návrh klimatizačního zařízení není jednoduchý. Na rozdíl od vytápění, kde se jedná o citelný ohřev vzduchu v místnosti, dochází u téhož vzduchu při jeho ochlazování na chladiči klimatizačního zařízení ke kondenzaci vodních par a jednoduché energetické vztahy se tímto komplikují. Dochází k tomu, že k citelnému ochlazení vzduchu se spotřebuje jen část (např. 75%) energie a zbytek odebere kondenzující voda na chladiči. Toto je však problém návrhu vhodné klimatizace. Při nesprávném dimenzování a výběru získáme energeticky málo účinné, t.j. provozně nákladné zařízení. Klimatizační jednotky jsou konstruované tak, že v klimatizovaném prostoru vzduch odvlhčují. Voda ze vzduchu se na chladiči vysráží a musí se odvést. Je proto nutné vždy prověřit, zda je to možné realizovat. Odborné firmy mají pro tyto účely v sortimentu speciální malá čerpadla kondenzátu, která mají výtlak i 7 m. Často se zapomíná na to, že na kondenzátoru venkovní jednotky klimatizace jednotky se v provedení tepelné čerpadlo taktéž vysráží voda a je nutné ji odvézt, zejména, když máme jednotku v půdním prostoru.

  Hluk z klimatizace

  Dalším významným kritériem pro výběr klimatizace je její hluk. Výkon vnitřních klimatizačních jednotek nastavujeme změnou otáček ventilátoru. Zvolené otáčky jsou pak kompromisem výkonu a hlučnosti. Klimatizační jednotky někdy dimenzujeme na střední otáčky. Je to energeticky nevýhodné - je to kompromis. Jednotky pak většinu roku pracují tiše, ale s nepříznivou odpařovací teplotou a zbytečně vzduch odvlhčují.Tyto důvody vedly firmu Hitachi ke konstrukci kompresoru i ventilátoru u komfortních klimatizačních jednotek na stejnosměrný proud. Jde o revoluční all dc innvertor. Ke klimatizační jednotce se i nadále přivádí střídavé napětí 240V. V jednotce je však usměrňovač (invertor) a od něho je pak celá klimatizace jen na stejnosměrný proud. Výhody: snížená hlučnost, velký výkon při startu, plynulá regulace. Používají se i frekvenční měniče. Ty jsou však hlučnější a jejich regulace je nespojitá. Dražší jednotky jsou řízeny zabudovaným počítačem s vlastním software, který zpravidla komunikuje s domácím PC.

  Umístění klimatizace

  Vnitřní jednotku, ve které je chladič vzduchu, umísťujeme tak, aby z ní vystupující vzduch neobtěžoval průvanem. U dělené klimatizace ( split ) pamatujeme na maximální povolenou vzdálenost venkovní a vnitřní jednotky a jejich převýšení. U malých jednotek je maximální celková délka trubek od 8 do 20 m. U větších jednotek je až do 1000 m ( VRV). Jednotky potřebují místo pro obsluhu a servis, např. výměnu filtru. Vodní a elektrické instalace - na vnitřní jednotce se sráží voda ze vzduchu a je nutno ji svést potrubím do odpadu. Pokud pracujeme s tepelným čerpadlem, je nutno počítat s odvodem zkondenzované vody i od venkovní jednotky. Vodou chlazené klimatizační jednotky, pokud nemáme chladicí věž, napojujeme na vodovod a odpad na kanalizaci.Takto funguje i např. jedna z variant zařízení - klimatizace ARGO Xfetto. Pro klimatizační jednotku je nutno zabezpečit elektrickou energii, t.j. příkon o předepsaném napětí. Silový přívod jednotek SPLIT je zpravidla k vnitřní jednotce. Klimatizační jednotky mají panel automatické regulace. Ten může být přímo na jednotce, nebo se umísťuje na stěnu a je s jednotkou propojen kabelem. Klimatizační jednotky mohou být také ovládány infračerveným dálkovým ovládáním.

  Dimenzování klimatizace - tepelná zátěž

  Pro optimální výběr klimatizačního zařízení je nutné správné zvolit jeho chladicí výkon a množství vzduchu. Úkolem klimatizačního zařízení je odvést přebytečné teplo z místnosti ven. Musíme tedy nejdříve vypočítat tepelnou zátěž klimatizovaného prostoru. Pro výpočet používáme platné normy. Zde předložený výpočet tepelné zátěže je jen přibližný a lze ho použít pro místnosti do plochy cca 100 m2. Výpočet výkonu klimatizace platí pro měsíc červenec s venkovní teplotou 32°C a s relativní vlhkosti 40%. Teplotu v místnosti předpokládáme 26°C a relativní vlhkost 50%.
  Tepelná zátěž Qk=Qi+Qa
  Qi -tepelná zátěž vnitřní
  Qa -tepelná zátěž vnější
  Vnitřní tepelná zátěž Qi=Qp+Qb+Qm+Qr
  Qp -zisky tepla od lidí v místnosti
  Qb -teplo z osvětlení
  Qm -teplo od motorů, strojů a zařízení
  Qr -teplo prostupující podlahou, stropem, vnitřními zdmi
  Vnější zátěž Qa=Qw+(Qs+Qt)+Qfl
  Obsahuje teplo, které se dostává do klimatizovaného prostoru vnějšími stěnami budovy a je nutné ji z místnosti odvést.
  Qw -tepelné zisky venkovními zdmi a střechou
  Qs+Qt -tepelné zisky venkovními okny (osluněním a přestupem)
  Qfl -zisk tepla infiltrací a z čerstvého vzduchu
  Formulář slouží k přibližnému výpočtu tepelné zátěže pro návrh klimatizace podle VDI 2078 z r. 1992 a je určen pro místnosti, jejichž tepelně technické vlastnosti odpovídají příslušným normám.
  Text ve spolupráci se Svazem chladicí a klimatizační techniky,jehož je firma Schiessl s.r.o. členem.

  Správný výběr klimatizace

  První zásadou při koupi klimatizace je nákup u odborníka. Odborná firma vám přesně poradí jakou nejvhodnější klimatizaci máte použít. Mezi služby firmy Schiessl patří také obhlídka prostor, které chcete klimatizovat. Tuto službu poskytujeme zdarma. Posléze podle mnoha faktorů - velikosti místnosti, orientace, počtu a plochy oken atd. doporučíme vhodnou jednotku, či jednotky. Je důležité, aby klimatizace, kterou společně vybereme, měla správný výkon vzhledem k prostoru, který je třeba chladit. Bude li výkon příliš malý, klimatizace poběží nepřetržitě a prostor se náležitě nevychladí.Navíc hrozí její zamrznutí. To má za následek vysokou spotřebu elektrické energie a nízkou efektivnost.Je nutné také zvážit možnosti místnosti. Klimatizace na jedné straně ochlazuje prostor a fouká studený vzduch, na druhé straně vždy potřebuje odvést teplý vzduch ven. U mobilní klimatizace pomocí hadice, která se dá vyvést do připraveného otvoru ve zdi, vyříznuté tabulky do okna či dveří, jen přivřít do pootevřeného okna nebo vyvést do vedlejší místností (prostoru), kde nikomu nevadí ohřátý vzduch.
  U klimatizace typu split musíte zvážit nutnost menších stavebních úprav v podobě zavěšení vnitřní jednotky na stěnu místnosti, nutnost spojení pomocí kabelů s vnější jednotkou ( tedy většinou otvor ve zdi na průchod kabelů) a instalace vnější jednotky s kompresorem na fasádu nebo střechu domu. (v mnoha případech nutné schválení technikem, vlastníkem domu apod.) Také platí, že více jednotek rovná se více zdrojů chlazení, větší obměna vzduchu, rychlejší ochlazení. Je určitě lepší řešení koupit více jednotek s menším výkonem, než jednu s výkonem velkým. Důležitá je také funkce časovače, která usnadní proces klimatizování. Pomocí časovače je možno nastavit spuštění jednotky na určitou hodinu nebo nastavit, za jak dlouho se má jednotka sama vypnout. Také je třeba zvážit zda chcete klimatizaci, která jen chladí, nebo i topí. Jakou klimatizaci zvolit ? Při výběru musíte velmi pečlivě zvážit veškeré tepelné faktory místnosti, abyste mohli určit jaký minimální výkonbudete potřebovat. Sem patří například orientace dle světových stran, plocha a typ oken, velikost a výška místnosti, počet osob a zapnutých spotřebičů, izolace, zastínění a další faktory. Vypadá to složitě, ale díky interaktivní tabulce pro výpočet (najdete ji například zde) si můžete výpočet výkonu klimatizace udělat orientačně sami pro jakoukoliv místnost a vybrat dle nabídky klimatizací na trhu. Až si vyberete, tak je nutné zkonzultovat váš výběr s odborníkem.

  Kvalitní klimatizace

  Moderní klimatizační zařízení lze využít v průběhu celého roku, klimatizace všech značek dodávaných firmou Schiessl mají standardně funkce chlazení, odvlhčování, filtrace vzduchu a tepelné čerpadlo. Lze s nimi tedy nejen chladit v letních měsících, ale i efektivně vytápět během chladné části roku. Dodávány jsou jednotky nebo náhradní díly značek Argo, LG, Mitsubishi, Technibel, Fuji, Daitsu, Toshiba, Sanyo, Panasonic, Daikin, Airwell, Electrolux, Whirpool a Samsung. Klimatizace od firmy Schiessl jsou ve většině případů zařazeny do energetické třídy A a splňují přísná kriteria ekonomického provozu.

  Home Schiessl
  Facebook Schiessl
  Silou hlasu
  CzechEnglish German
  HOME Schiessl

  Created by © 2008 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek